De evolutietheorie (verslag)

Een verslag over de impact van de evolutie theorie. Het verslag is geschreven door geschiedenisdocenten in opleiding in het eerste jaar.


Verslag: Vroegmoderne tijd, Deel 1 Histopia

In de renaissance van de vroegmoderne tijd veranderde een hoop in Europa. Dit verslag gaat in op die gebeurtenissen en geeft een mooi beeld van deze tijd.


Gouden eeuw, het raadsel van de republiek: Paragraaf 10 samenvatting

In paragraaf 10 van het raadsel van de republiek gaat Maarten Prak in op een aantal veranderingen die de samenleving van de republiek doormaakte.


Gouden Eeuw, Het raadsel van de republiek: Paragraaf 6 samenvatting

Samenvatting van hoofdstuk 6 van het door Maarten Prak geschreven boek ''Gouden Eeuw Het raadsel van de republiek''. Deze paragraaf gaat in op de markteconomie binnen de republiek in de 17e eeuw. Hierbij wordt de nadruk gelegd op productiefactoren van de republiek.


Verslag: de invloed van slavernij op de westerse wereld

Dit verslag over het vaak besproken slavernij verleden gaat in op de hoofdvraag ''Wat zijn de invloeden van slavernij in de Verenigde Staten op de westerse wereld?''. Dit verslag is erg uitgebreid met tal van deelvragen en is naast handig ook erg interessant, doe er je voordeel mee!

slavernij-2.pdf


Meneer van Empel: Het ontstaan van de landbouw en landbouwsamenleving

In deze video geeft meneer van Empel een duidelijke uitleg over het kenmerkende aspect ''Het ontstaan van de landbouw en de landbouw stedelijke samenleving''.


Meneer van Empel: Kenmerkend aspect, De levenswijze van de jagers verzamelaars

Een kenmerkend aspect kan moeilijk zijn om te begrijpen. Meneer van Empel gaat in op het eerste kenmerkende aspect ''De levenswijze van de jagers verzamelaars'' en laat zien hoe het leven van deze prehistorische mens eruit zag.


Jort geschiedenis: Het ontstaan van de landbouw

De neolithische revolutie heeft enorme gevolgen gehad voor de mensen toen en nu. Deze video gaat erop in hoe die revolutie zich voltrok en wat de directe gevolgen ervan waren.


Vroeger en zo: Romeinen in Nederland

De Romeinen hadden in hun tijd veel invloed op Nederland. Deze aflevering van vroeger en zo geeft daar een mooi voorbeeld van.


Andere tijden - De dagen na Hitler

Na de zelfmoord van Hitler is het nog niet gebeurt met de tweede wereldoorlog in Europa. De macht komt nu in de handen van admiraal Donitz. Deze video gaat over deze gebeurtenissen.