Hoofdstuk 5 media

5.1 Communicatie

communicatie is het doorgeven en ontvangen van informatie, er is altijd een zender (iemand die informatie verstuurd), een ontvanger (iemand die informatie ontvangt) en en medium (het middel om te communiceren).

Als je tegen één persoon communiceert is het persoonlijk, er bestaat naast persoonlijke informatie ook massacommunicatie (openbare communicatie waarbij grote groepen mensen worden bereikt). Voorbeelden van massacommunicatie zijn TV, radio en sociale media.

Quizlet