Hoofdstuk 1: Wat is maatschappijleer

In paragraaf 1.1 worden sommige soorten samenwerkingen omschreven, bijvoorbeeld die van je gezin, je werk/school of een heel land. Bij dit laatste noem je dat een maatschappij.

1.2 Met Wie Ben Je Verbonden: Paragraaf 1.2 gaat in op de verschillende groepen en instellingen waarmee individuen verbonden zijn in de samenleving, je hebt de volgende bindingen:

– economische binding

– kennisbinding

– gevoelsbinding

– politieke binding

1.3 Kernbegrippen bij Maatschappijleer: Deze paragraaf introduceert enkele kernbegrippen die centraal staan in maatschappijleer. Voorbeelden van dergelijke begrippen zijn: cultuur, socialisatie,, normen en waarden. Het benadrukt het belang van het begrijpen van deze concepten om de samenleving beter te kunnen analyseren.

1.4 Hoe Onderzoek Je de Samenleving: In 1.4 gaat het boek over maatschappelijke kenmerken, die moeten aan een aantal eisen voldoen.

  • Veel mensen hebben ermee te maken
  • er zijn veel meningen over
  • De politiek houd zich ermee bezig
  • De media besteed er aandacht aan