Hoofdstuk 6: Leven in de stad

6.1 Stad en land

Nederland kent stedelijke en landelijke gebieden. Deze gebieden hebben beide de volgende kenmerken:

Stedelijke gebieden

  • Er wonen veel mensen
  • Dichter op elkaar
  • Veel werk
  • Veel voorzieningen

Landelijke gebieden

  • Er wonen weinig mensen
  • Veel ruimte tussen gebouwen
  • Weinig werk
  • Weinig voorzieningen
  • Veel landbouw en natuur

Een voorziening is iets dat mensen kunnen gebruiken, het kan bijvoorbeeld een supermarkt zijn maar ook een bioscoop of ziekenhuis. In stedelijke gebieden zijn meer voorzieningen te vinden. Een dorp kan wel groeien en meer voorzieningen erbij krijgen. Dit noem je verstedelijking.

Nederland is een klein land en ieder stukje grond word wel voor iets gebruikt. Het kan bijvoorbeeld een stad en gebruikt worden voor gebouwen maar ook een natuurgebied of landbouw.