De eerste wereld oorlog

Hoofdstuk 1.1 beschrijft de overgang naar gestandaardiseerde tijdmeting in Europa in 1900, waarbij elk gebied dezelfde tijd hanteerde, in tegenstelling tot vroeger toen elke plaats zijn eigen tijd had. Dit werd mogelijk gemaakt door de telegraaf, die klokken in Groot-Brittannië synchroniseerde met de Greenwichtijd. Andere landen voerden ook nationale tijdstandaarden in. Tijdens de periode 1890-1914, bekend als “la belle époque,” was er groeiende welvaart, democratisering en technologische vooruitgang. Mensen genoten van verbeteringen in levensomstandigheden, nieuwe technologieën en recreatieve activiteiten. Sport, met inbegrip van de moderne Olympische Spelen, werd populair, en tijdmeting werd belangrijk voor succes. Kortom, de tekst belicht de overgang naar gestandaardiseerde tijd, het tijdperk van welvaart en vooruitgang, en de opkomst van sport in die periode.

Paragraaf 1.2 beschrijft het begin en het verloop van de Eerste Wereldoorlog, die begon in augustus 1914 en ruim vier jaar duurde. De oorlog omvatte gevechten tussen de geallieerden, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland, en de centralen, waaronder Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, met de betrokkenheid van andere landen na verloop van tijd. De tekst benadrukt dat de oorlog een wereldwijd conflict was vanwege de deelname van verschillende volken over de hele wereld.

De oorlog ontstond uit oplopende spanningen in Europa als gevolg van nationalisme en imperialisme. Militarisme en een wapenwedloop droegen bij aan de groeiende spanning. In 1914 komt als klap op de vuurpijl de moord op Frans Ferdinand, dit is uiteindelijk de directe aanleiding van de eerste wereldoorlog.

De oorlog bestond uit een grote gevechten in het westfront en oostfront, veel van deze gevechten in het westfront werden gevochten in loopgraven. Ook werden er veel nieuwe wapens gebruikt zoals gifgas, machinegeweren, tanks en vliegtuigen. Door deze ontwikkelingen viel er een enorm aantal slachtoffers.

Uiteindelijk leidde een geallieerd tegenoffensief en kwamen de geallieerden en de centralen tot een wapenstilstand in het voordeel van de geallieerden, dit was op 11 november 1918.