Archives Quizzes

{"questions":{"ruv6c":{"title":"Tijdvak ","mediaType":"image","image":"","imageCredit":"","video":"","imagePlaceholder":"","desc":"Tot wanneer duurde tijdvak 1","answers":{"krjii":{"title":"3000.V.Chr","image":"","isCorrect":"1","id":"krjii","index":0},"zb926":{"title":"2000v.Chr","image":"","isCorrect":"0","id":"zb926","index":1},"lqsel":{"title":"1000v.Chr","image":"","isCorrect":"0","id":"lqsel","index":2}},"id":"ruv6c","index":0},"zfmjl":{"title":"Verandering","mediaType":"image","image":"","imageCredit":"","video":"","imagePlaceholder":"","desc":"Waardoor veranderde de prehistorie naar historie?","answers":{"zi0eq":{"title":"Door de uitvinding van het wiel","image":"","isCorrect":"0","id":"zi0eq","index":0},"lc7qw":{"title":"Doordat er steden ontstonden","image":"","isCorrect":"0","id":"lc7qw","index":1},"w3wiq":{"title":"Omdat het schrift werd uitgevonden","image":"","isCorrect":"1","id":"w3wiq","index":2}},"id":"zfmjl","index":1}},"results":[]}