De opkomst van de stedelijke burgerij is een van de belangrijkste kenmerken spechten van tijdvak 4. Deze video legt dat kenmerkende aspect haarfijn uit!