Videos

Meneer van Empel: Het ontstaan van de landbouw en landbouwsamenleving

In deze video geeft meneer van Empel een duidelijke uitleg over het kenmerkende aspect ''Het ontstaan van de landbouw en de landbouw stedelijke…


Meneer van Empel: Kenmerkend aspect, De levenswijze van de jagers verzamelaars

Een kenmerkend aspect kan moeilijk zijn om te begrijpen. Meneer van Empel gaat in op het eerste kenmerkende aspect ''De levenswijze van de jagers…


Jort geschiedenis: Het ontstaan van de landbouw

De neolithische revolutie heeft enorme gevolgen gehad voor de mensen toen en nu. Deze video gaat erop in hoe die revolutie zich voltrok en wat de…


Vroeger en zo: Romeinen in Nederland

De Romeinen hadden in hun tijd veel invloed op Nederland. Deze aflevering van vroeger en zo geeft daar een mooi voorbeeld van.


Andere tijden - De dagen na Hitler

Na de zelfmoord van Hitler is het nog niet gebeurt met de tweede wereldoorlog in Europa. De macht komt nu in de handen van admiraal Donitz. Deze…


Andere tijden: De eerste Wereldoorlog in Nederland

Hoewel Nederland neutraal bleef tijdens de eerste wereldoorlog had deze gebeurtenis een enorme invloed op Nederland, deze video laat deze invloed…


Jort geschiedenis: De economische wereldcrisis

De economische crisis van 1929 had enorme gevolgen. Jortgeschiedenis legt deze gebeurtenis en de gevolgen ervan uit.


Jort geschiedenis: De eerste wereldoorlog

De eerste Wereldoorlog duidelijk uitgelegd door Jortgeschiedenis.


Jort geschiedenis: Romeinen en Germanen

De confrontatie tussen Germanen en Romeinen moet een hele gebeurtenis zijn geweest. De enorme cultuurverschillen brachten verschillende gevolgen met…


Jort geschiedenis: Het Romeinse imperium

Wederom een zeer duidelijke uitleg van Jort geschiedenis. Ditmaal over het machtige Romeinse imperium.