Tijdvak 2 Grieken en Romeinen

In het kort

In het tweede tijdvak kwam de cultuur op gang in de wereld, zo gingen steden zich verenigen en ontstonden er rijken ook wel imperiums genoemd. Een van de eerst rijken was het Egyptische rijk dit bestond uit steden rond de Nijl, dit rijk werd gekenmerkt door hiërogliefen  en piramides.
In Europa Gaat het in dit tijdvak vaak over de vooruitgang die door de Grieken is gekomen. Zo kwamen de Griekse stadstaten met een andere kijk op cultuur, politiek en kunst. Deze vooruitgang werd uiteindelijk ook door vele andere rijken gekopieerd door bijvoorbeeld het Romeinse rijk. Dit rijk (Imperium) ontstond in 753 voor Christus met de stad Rome maar groeide tot 217 na Christus naar zijn hoogtepunt waarbij men het hele gebied om de middellandse zee heeft veroverd. Uiteindelijk viel het rijk uiteen en werd het verdeeld in oost en west waarvan het westen snel zou vervallen en uiteindelijk verging.
Naast de opkomst van de imperiums kwamen er ook twee geloven op, namelijk het Jodendom Christendom.

2.1 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat

In het tweede tijdvak was Griekenland een lappendeken van stadstaten. Dit wil zeggen dat iedere stad een eigen stuk land, bestuur, munt en leger had. De stadstaten hadden ook verschillende vormen van besturen namelijk; een monarchie (regering geleid door een persoon), Tirannie (Alleenheerser), Aristocratie (Groepje machtige mensen), Oligarchie (Een aantal rijke bestuursleden), Democratie (Het volk regeert). Naast de politiek kwam ook de wetenschap op. Zo werden er universiteiten gebouwd en gingen mensen zich bezig houden met vakken als wiskunde en filosofie.

2.2 Het romeinse imperium

Het romeinse rijk werd gesticht in 753 voor christus in Rome. In rap tempo veroverden ze het hele gebied rond de middellandse zee wat ze later ook ”mare nostrum” noemde wat betekend onze zee. Deze verandering was mede mogelijk doordat de romeinen een goed georganiseerd leger hadden met veel discipline en veel tactisch inzicht. Het romeinse rijk kende een aantal verschillende bestuursvormen, zo was het bij de stichting een koninkrijk maar werd het in 509 aristocratisch. In 48 voor christus werd de senaat echter ook ontbonden en kwam er een keizer.

2.3 de Grieks Romeinse cultuur

In dit tijdvak is ook de cultuur in de wereld enorm op gang gekomen, zo hadden eerst de Egyptenaren al een rijke cultuur, in Europa zagen de Grieken dit die het vervolgens probeerde te kopiëren. Ze kwamen er gaandeweg achter dat ze nog zoveel meer konden dat de rechte en stijfe kunst van de Egyptenaren. Zo gingen de Grieken steeds meer rondingen aanbrengen. Dit was te zien in hun pilaren maar ook de kunst werd een stuk losser, het naakte lichaam werd nu bijvoorbeeld vaak afgebeeld in de vorm van beelden.
De romeinen zagen in de jaren hierna de pracht van de Griekse cultuur in en probeerden het te kopiëren wat ze uitermate goed deden.

2.4 De Romeinen en de Germanen

Toen de romeinen rond 55 voor christus Gallië en het zuidelijke deel van Germanie versloegen hadden ze een groot deel onder de natuurlijke grens de Rijn onder controle. De Romeinen wilde echter verder trekken naar het noorden om de rivier de Elbe tot hun natuurlijke grens te maken. Daarvoor moesten een aantal Germaanse stammen wel worden verslagen, dit zorgde voor grote conflicten. Het veroveren lukte de romeinen echter niet, ze trokken zich terug tot aan de Rijn om dit de behouden als natuurlijke grens.

2.5 Jodendom en Christendom

Tijdvak 2 is de bakermat van ons huidige geloof. In dit tijdvak ontstond het eerst het Jodendom en later het christendom, dit waren allebei monotheïstische godsdiensten. dat wil zeggen dat ze maar één god vereren. Toen de Joden en de christenen weigerden de romeinse keizer te vereren omdat ze de keizer geen god vonden werden ze gestraft met duizenden doden als gevolg. Naarmate de tijd vorderde werden de straffen een stuk lichter en kwam er in 312 na christus geloofsvrijheid binnen het romeinse rijk. Als klap op de vuurpijl werd in 394 na christus het christendom tot staatsgodsdienst bij de romeinen uitgeroepen. Dit laatste heeft ervoor gezorgd dat duizenden mensen in Europa christelijk werden en is een van de aanleidingen dat wij een christelijk land zijn tot op de dag van vandaag!

Begrippen

 • Monotheïsme: een geloof met één god.
 • Christendom: Monotheïstische godsdienst van de christenen.
 • Jodendom: Monotheïstische godsdienst van de joden.Grieks-Romeinse cultuur: de sterk door de Grieken beïnvloede cultuur in het Romeinse rijk.
 • Imperium: een groot rijk (bijvoorbeeld het Romeinse rijk)
 • Bijbel: heilige boek van de christendom.
 • Democratie, regering door het volk. Landbouwsamenleving: samenleving waarin de meerderheid van de bevolking op het platte land woont en werkt.
 • Monarchie: alleenheerschappij.• Oligarchie, regering door weinigen.
 • Romanisering: beïnvloeding van volkeren door de Grieks-Romeinse cultuur.
 •  Tirannie: regering door een tiran, iemand die zich op een onwettige manier van de regering meester maakt.

Kenmerkende aspecten

 • De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap in de Griekse stadsstaat.
 • De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.
 • De groei van het Romeinse imperium waardoor de de Grieks-Romeinse cultuur zich verspreide door Europa.
 • De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest Europa.
 • De ontwikkeling van het jodendom en het christendom al eerste monotheïstische godsdiensten.

Vroeger en zo: Romeinen in Nederland

De Romeinen hadden in hun tijd veel invloed op Nederland. Deze aflevering van vroeger en zo geeft…

Jort geschiedenis: Romeinen en Germanen

De confrontatie tussen Germanen en Romeinen moet een hele gebeurtenis zijn geweest. De enorme…

Jort geschiedenis: Het Romeinse imperium

Wederom een zeer duidelijke uitleg van Jort geschiedenis. Ditmaal over het machtige Romeinse…

Jort geschiedenis: De Grieks Romeinse cultuur

Een mooie uitleg van Jortgeschiedenis over hoe de Gieks-romeinse cultuur zich verspreide en hoe…

Doc: De slag tegen Rome

Een documentaire over de slag bij het teutenburgerwoud.

Video: Het einde van het west Romeinse rijk

De val van het west Romeinse rijk wordt gezien als het einde van de oudheid. Deze animatie geeft…

Vroeger Enzo – De oude Grieken

In deze video neem je een kijkje in het oude Griekenland van tijdvak 2. Het lijk soms wat…

Julius Ceasar

Gaius Julius Caesar was een Romeins politicus, generaal en schrijver. Hij wordt meestal kortweg…

Alexander de Grote

Alexander III van Macedonië beter bekend als Alexander de Grote, was koning van Macedonië en op de…