Dit is een klein overzicht van tijdvak 1 waarbij de tijdbalk centraal staat. Het overzicht zou een snelle en hoop ik duidelijke indruk moeten geven over tijdvak 1.

Tijdvak 1 tijdbalk