De neolithische revolutie heeft enorme gevolgen gehad voor de mensen toen en nu. Deze video gaat erop in hoe die revolutie zich voltrok en wat de directe gevolgen ervan waren.