Tijdvak 8

De evolutietheorie (verslag)

Een verslag over de impact van de evolutie theorie. Het verslag is geschreven door geschiedenisdocenten in opleiding in het eerste jaar.


Video: De Nederlandse geschiedenis

Deze video gaat over de hele Nederlandse geschiedenis vanaf vanaf het ontstaan van de republiek tot aan het heden. Het is natuurlijk wat…


Verslag: De Amerikaanse burgeroorlog

De Amerikaanse burgeroorlog is een van de bloedigste conflicten in de Amerikaanse historie. Deze oorlog liep tussen noord en zuid en ging voor een…


Karl Marx

Karl Marx was een Duitse denker die veel invloed had op de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie. Hij was een…


Vincent van Gogh

Vincent Willem van Gogh was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt onder het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse…