Tijdvak 7

Charles Montesquieu

Montesquieu was een Frans filosoof. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de sociologie en als een van de belangrijkste filosofen van…