Tijdvak 7

Verslag: de invloed van slavernij op de westerse wereld

Dit verslag over het vaak besproken slavernij verleden gaat in op de hoofdvraag ''Wat zijn de invloeden van slavernij in de Verenigde Staten op de…


Video: De Nederlandse geschiedenis

Deze video gaat over de hele Nederlandse geschiedenis vanaf vanaf het ontstaan van de republiek tot aan het heden. Het is natuurlijk wat…


Video: De verlichting

De verlichting is eigenlijk wel het belangrijkste kenmerkende aspect uit tijdvak 7 met een aantal revoluties als gevolg. Deze video gaat in op dit…


Video: de Franse revolutie

Tijdens de Franse revolutie namen de Fransen afscheid van het ancien regime.  Het was een erg ingrijpende verandering die veel invloed kreeg in…


Charles Montesquieu

Montesquieu was een Frans filosoof. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de sociologie en als een van de belangrijkste filosofen van…