Tijdvak 6

Verslag: Vroegmoderne tijd, Deel 1 Histopia

In de renaissance van de vroegmoderne tijd veranderde een hoop in Europa. Dit verslag gaat in op die gebeurtenissen en geeft een mooi beeld van deze…


Gouden eeuw, het raadsel van de republiek: Paragraaf 10 samenvatting

In paragraaf 10 van het raadsel van de republiek gaat Maarten Prak in op een aantal veranderingen die de samenleving van de republiek doormaakte.…


Gouden Eeuw, Het raadsel van de republiek: Paragraaf 6 samenvatting

Samenvatting van hoofdstuk 6 van het door Maarten Prak geschreven boek ''Gouden Eeuw Het raadsel van de republiek''. Deze paragraaf gaat in op de…


Jort geschiedenis: De gouden eeuw

De gouden eeuw was een enorm welvarende periode voor de Nederlandse geschiedenis. Zowel economisch als cultureel groeide het land enorm. Deze video…


Video: De Nederlandse geschiedenis

Deze video gaat over de hele Nederlandse geschiedenis vanaf vanaf het ontstaan van de republiek tot aan het heden. Het is natuurlijk wat…


Video: Tijdvak 6 handel overzee

Een van de belangrijkste redenen voor de welvaart in de gouden eeuw was de handel overzee. Deze video geeft daar een mooi beeld over.


De VOC

De VOC De “VOC” oftewel de Verenigde Oost-Indische Compagnie was een enorm succesvolle Nederlandse(Zeven Provinciën) handelsonderneming…