Tijdvak 3

De reconquista

De reconquista is een Spaans woord voor herovering en staat symbool voor de herovering van het Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal) door de…


Karel de Grote

Karel de Grote afkomstig uit het geslacht der Karolingen, was vanaf 9 oktober 768 koning der Franken[3] en vanaf 25 december 800 keizer van het…