De honderd-jarige oorlog

De Honderd-jarige oorlog was een reeks oorlogen, gevoerd van 1337 tot 1453, door het Huis Valois en het Huis Plantagenet, ook bekend als het Huis Anjou, om de Franse troon, die vacant was door het uitsterven van het Huis Capet, de eerste lijn van Franse koningen. Het Huis Valois maakte aanspraak op de titel van koning van Frankrijk terwijl de Plantagenets aanspraak maakten op zowel de troon van Frankrijk als van Engeland. De Plantagenets waren de heersers van het koninkrijk Engeland tijdens de 12e eeuw en hadden hun wortels in de Franse gebieden van Anjou en Normandië (het Angevijnse Rijk van Hendrik II van Engeland).


De reconquista

De reconquista is een Spaans woord voor herovering en staat symbool voor de herovering van het Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal) door de christenen. Het land was in de eeuwen hiervoor in handen gevallen Moren (Moslims).

Deze periode duurde van 722 tot 1492. Op de kaart hieronder is het verovering proces goed te zien.


Ötzi

Ötzi is de naam die is gegeven aan de ijsmummie van een man uit de Kopertijd. Twee Duitse amateurbergbeklimmers vonden hem op 19 september 1991 in de Italiaanse Ötztaler Alpen. Hij is de oudste menselijke mummie die in Europa is gevonden. Bestudering van Ötzi, in het bijzonder zijn voeding, kleding, uitrusting en bewapening, heeft kennis opgeleverd over het leven in de nieuwe steentijd, 5300 jaar geleden. Vooral de koperen bijl die hij bij zich droeg is opmerkelijk.


Verslag: De ruimtewedloop

De ruimtewedloop is een wedloop tussen de grootmachten de VS en de USSR in de koude oorlog. Tijdens deze wedloop ging het er vooral om wie het verst de ruimte kon verkennen en wie daarmee de machtigste in de ruimte zou zijn.

Dit verslag is gemaakt in Havo 5 en beoordeeld met een 7.0, klik op de link hieronder om het bestand te downloaden!


Julius Ceasar

Gaius Julius Caesar was een Romeins politicus, generaal en schrijver. Hij wordt meestal kortweg Julius Caesar of Caesar genoemd en was een van de machtigste mannen van zijn tijd.


Karel de Grote

Karel de Grote afkomstig uit het geslacht der Karolingen, was vanaf 9 oktober 768 koning der Franken[3] en vanaf 25 december 800 keizer van het ‘middeleeuwse’ West-Romeinse Rijk.


De VOC

De VOC

De “VOC” oftewel de Verenigde Oost-Indische Compagnie was een enorm succesvolle Nederlandse(Zeven Provinciën) handelsonderneming die handelde in oost Azië. Het werd opgericht in 1602 om de handel te beschermen, voor de VOC waren er namelijk allemaal kleinere compagnieën die niet optimaal handel dreven en men dacht dat door de VOC een monopolie te geven de handel het best geoptimaliseerd werd . Dit bleek juist te zijn en de VOC werd een groot succes. Mede door de VOC belande de zeven provinciën in welvarende  gouden eeuw.

de handel

Er kwam in deze tijd een grote vraag naar specerijen zoals nootmuskaat, kruidnagel en peper. Deze waren niet te verbouwen op het Europese vaste land en men moest ze dus uit het buitenland halen. De specerijen waren dus maanden onderweg voordat ze bij de consument terecht kwamen. Het vervoer kostte natuurlijk ook erg veel geld, hierdoor specerijen vaak niet voor de normale man omdat het simpelweg niet te betalen was. Een bekende uitspraak uit deze tijd is dan ook “peper duur” wat natuurlijk verwijst naar het hele dure peper in deze tijd. (hieronder is een foto te zien van kruidnagel, één van de veel gehandelde specerijen).

Het bestuur

De VOC werd voor een groot deel bestuurd vanuit Amsterdam, hier stond het hoofdgebouw genaamd ”Het Oost-Indisch huis”. Naast de vesteging in Amsterdam had de VOC ook nog vestegingen in Rotterdam, Hoorn, Enkhuizen en Rotterdam. Er werkte verschillende mensen in deze kantoren, aan het hoofd van zo,n kantoor stond een zogenaamde ”hoge heer” zij behoorde tot de ”heeren zeventien”. Dit waren de zeventien belangrijkste bestuursleden van de VOC en namen dus vrijwel alle beslissingen.

Ook buiten Nederland had de VOC vestegingen. Zo waren er vestigingen in Indonesië, India, Japan, China, Taiwan, het midden oosten, Australië en Zuid Afrika. De laatst genoemde is een erg bekende post, deze werd ook wel kaap de hoop genoemd. Deze basis werd gebruikt als een soort tussenstop naar het oosten, zo kon de bemanning weer iets aansterken en konden ze weer vers voedsel aan boord halen. Het plaatje hieronder geeft een goed beeld van de posten van de VOC.

Beursgang

De VOC liep dus erg goed, het werd zelfs in 1602 het eerste beursgenoteerde bedrijf! Hiermee was het bedrijf de eerste in de wereld die aandelen publiekelijk uitgaf, door deze verandering konden vrijwel alle lagen van de bevolking investeren in het bedrijf. Dit werd gezien als erg revolutionair want het was gebruikelijk dat alleen een klein groepje rijken in bedrijven konden investeren.

andere kant van de VOC

echter heeft de VOC ook een andere kant, zo hebben ze ook erg veel bijgedragen aan de slavernij en zijn er naar schatting tussen de 660.000 en 1135.000 slaven vervoerd. Naast de slavernij was er ook geregeld conflict met de lokale bevolking die de VOC met harde hand oploste, een goed voorbeeld hiervan is de Javaanse Successie-oorlog. Naast oorlogen ging de lokale bevolking ook gedrukt onder de dwang van de VOC, zo werden ze gedwongen om specerijen te verbouwen voor de VOC.

faillissement

Uiteindelijk werd de VOC opgeheven in 1799, volgens velen kwam dit doordat er erg veel corruptie binnen de VOC was. Echter zijn er waarschijnlijk meerdere redenen voor het faillissement, zo brak er ook oorlog met Engeland en verloor de VOC daardoor ook een deel zijn handelsposten. Ook was het door de oorlog met Engeland een stuk minder veilig op zee en werd het risico om producten te vervoeren steeds groter. De kosten werden dus te hoog en de omzet te laag, de herinnering aan de VOC blijft ondanks het faillissement echter weerklinken in de Nederlandse geschiedenis.


Karl Marx

Karl Marx was een Duitse denker die veel invloed had op de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en centrale figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Marx woonde en werkte in Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Engeland. Zijn bewogen leven deelde hij met zijn vrouw Jenny von Westphalen en met zijn vriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde – ook financieel – en die na Marx' dood zijn werken persklaar maakte.


Alexander de Grote

Alexander III van Macedonië beter bekend als Alexander de Grote, was koning van Macedonië en op de leeftijd van 30 jaar was hij de schepper van een van de grootste rijken in de oudheid, een rijk dat zich uitstrekte van de Ionische Zee tot de Himalaya. Hij was ongeslagen in de strijd en wordt beschouwd als een van de meest succesvolle bevelhebbers aller tijden. Hij werd geboren in Pella in 356 v.Chr. Alexander werd tot aan zijn zestiende opgeleid door de beroemde filosoof Aristoteles. In 336 v.Chr. volgde hij zijn vader Philippus II van Macedonië op nadat deze door Pausanias was vermoord. Philippus had de meeste stadstaten van het vasteland van Griekenland onder Macedonische hegemonie gebracht, door het gebruik van zowel militaire als diplomatieke middelen.


Pim Fortuyn

Wilhelmus Simon Petrus (Pim) Fortuyn) was een Nederlandse politicus, socioloog, auteur en columnist.