Eindexamen geschiedenis - Koude oorlog in vietnam

Een belangrijke gebeurtenis in de koude oorlog zijn de gebeurtenissen in Vietnam. Deze video geeft daar een mooie uitleg over.

 


Overzicht de 30 jarige oorlog

De 30 jarige oorlog van 1618 tot 1648 heeft veel invloed gehad op de opstand en is dus belangrijk geweest voor onze staatsvorming. Deze video geeft een duidelijk beeld over deze gebeurtenis.


Verslag: de late prehistorie in Limburg

Dit is een professioneel archeologisch verslag over de late prehistorie in Limburg mocht je een verslag maken over de prehistorie (in Nederland) of over archeologie is dit echt een aanrader!

De late prehistorie in Limburg


De neolihtische revolutie

De landbouwrevolutie is misschien wel het belangrijkste kenmerkende aspect uit dit tijdvak hierdoor kon men zich namelijk verder ontwikkelen. maar wanneer ontstond de landbouw en wat voor een gevolgen had dit precies?

Het ontstaan van de landbouw

De landbouw ontstond op verschillende plekken onafhankelijk van elkaar tussen 11.000v.C en 8.000v.C. De ‘’eerste boeren’’ worden in Europa vaak aangekaart als de boeren die leefden in de vruchtbare halve maan bij de rivieren Eufraat en de Tigris deze boeren leefden vanaf 11.000v.C. Naast boeren in het midden oosten kwamen er ook boeren in China, midden Amerika, Ethiopië, West Afrika en nieuw Guinea.

De gebieden met de eerste landbouw en de soorten die er werden verbouwd

De eerste landbouw bestond voornamelijk uit planten maar in de loop van de tijd kwam er ook vee bij kijken. In het midden oosten werden met name geiten en schapen erg populair en in Amerika werden lama’s veel gebruikt.

De lange weg naar Nederland

De landbouw ontstond dus al rond 11.000v.C maar was hiermee nog niet in Nederland. Het was een lange weg maar rond 5300v.C kwamen de bandkeramiekers in het zuiden van Limburg. Na enkele honderden jaren verdwenen de bandkeramiekers weer uit Nederland maar in Drenthe kwamen er weer nieuwe boeren die het trechterbekervolk werden genoemd. Zij staan vandaag de dag bekend om de hunebedden die ze hebben gebouwd en die er veelal nog staan. In de loop van de tijd verspreide de landbouw zich verder in Nederland en rond 3.000v.C was Nederland vrijwel helemaal over gegaan op de landbouw.

Vooruitgang of achteruitgang

Landbouw wordt vaak als een grote vooruitgang gezien, hierdoor kon men namelijk overgaan van een nomadisch bestaan naar een sedentaire leefwijze(op de zelfde plek blijven wonen). Hierdoor kon men beter huizen bouwen en meer bezittingen hebben. Ook had de revolutie als gevolg dat er veel meer ontwikkeling kwam in de soorten gereedschap die men ging gebruiken zoals schoffels en sikkels.

Naast de voordelen waren er ook een paar nadelen zo was de landbouw een veel groter risico dan het jagen verzamelen en was een misoogst een enorme ramp. Dit had vaak als gevolg dat men zich niet optimaal kon ontwikkelen zo waren mensen ook vaak een stuk kleiner. Een ander nadeel dat kwam kijken bij landbouw was het aantal ziektes dat sterk toenam na de neolithische revolutie.

Echter had de mens zonder landbouw zich nooit zover ontwikkeld als dat nu het geval is zo is de landbouw een van de oorzaken waardoor er steden konden ontstaan en niet iedereen zich meer hoefde te focussen op het maken van voedsel maar zich ook bezig kon houden met stedelijke ambachten.

 


Klokhuis: Hoe zijn de eerste mensen ontstaan

Een filmpje waarin je te zien krijgt hoe de mens volgens de evolutie theorie van charles darwin is ontstaan


Wereldgeschiedenis: De prehistorie

In deze video wordt een kort maar krachtig kijkje genomen bij tijdvak 1. Zeker de moeite waard als je op een snelle manier een indruk wil krijgen van dit tijdvak.


Jort geschiedenis: De eerste steden

Een filmpje van Jort geschiedenis over het ontstaan van de eerste steden. Het is zeer educatief en aan te raden voor het leren van een toets.


Jort geschiedenis: Jagers-verzamelaars

Jort geschiedenis is een geschiedenis leraar die video's voor zijn leerlingen maakt om zo extra duidelijkheid te geven over bepaalde onderwerpen. Deze video gaat in op het kenmerkende aspect ''de leefwijze van de jagers-verzamelaars''. Het filmpje is zeer educatief dus doe er je voordeel mee.


Video: De Nederlandse geschiedenis

Deze video gaat over de hele Nederlandse geschiedenis vanaf vanaf het ontstaan van de republiek tot aan het heden. Het is natuurlijk wat simplistisch in 19 minuten maar het gaat wel bij de meest belangrijke punten langs. Doe er je voordeel mee!


Verslag: De indiaanse samenleving voor en na Columbus

 

Amerika is een hoop veranderd na de komst van Columbus, maar wat was het preciese effect op de inheemse bevolking? Dit verslag gaat op die vraag in.

De indiaanse samenleving voor en na Columbus