Jort geschiedenis: De Grieks Romeinse cultuur

Een mooie uitleg van Jortgeschiedenis over hoe de Gieks-romeinse cultuur zich verspreide en hoe deze in elkaar zat.


De eerste boeren: Jagers worden boeren

Een filmpje met uitleg over hoe de eerste boeren ontstonden en wat de voordelen van de landbouw waren.


Doc: De slag tegen Rome

Een documentaire over de slag bij het teutenburgerwoud.


Jort geschiedenis: De gouden eeuw

De gouden eeuw was een enorm welvarende periode voor de Nederlandse geschiedenis. Zowel economisch als cultureel groeide het land enorm. Deze video van Jort geschiedenis geeft daar een duidelijke uitleg over.


Jort geschiedenis: De rennaissance en humanisme

De rennaissance heeft ongelofelijk veel invloed gehad op hoe de mens dacht en zich uitte. Jortgeschiedenis geeft daar een mooie uitleg over.


Eindexamen geschiedenis - Koude oorlog in vietnam

Een belangrijke gebeurtenis in de koude oorlog zijn de gebeurtenissen in Vietnam. Deze video geeft daar een mooie uitleg over.

 


Overzicht de 30 jarige oorlog

De 30 jarige oorlog van 1618 tot 1648 heeft veel invloed gehad op de opstand en is dus belangrijk geweest voor onze staatsvorming. Deze video geeft een duidelijk beeld over deze gebeurtenis.


Verslag: de late prehistorie in Limburg

Dit is een professioneel archeologisch verslag over de late prehistorie in Limburg mocht je een verslag maken over de prehistorie (in Nederland) of over archeologie is dit echt een aanrader!

De late prehistorie in Limburg


De neolihtische revolutie

De landbouwrevolutie is misschien wel het belangrijkste kenmerkende aspect uit dit tijdvak hierdoor kon men zich namelijk verder ontwikkelen. maar wanneer ontstond de landbouw en wat voor een gevolgen had dit precies?

Het ontstaan van de landbouw

De landbouw ontstond op verschillende plekken onafhankelijk van elkaar tussen 11.000v.C en 8.000v.C. De ‘’eerste boeren’’ worden in Europa vaak aangekaart als de boeren die leefden in de vruchtbare halve maan bij de rivieren Eufraat en de Tigris deze boeren leefden vanaf 11.000v.C. Naast boeren in het midden oosten kwamen er ook boeren in China, midden Amerika, Ethiopië, West Afrika en nieuw Guinea.

De gebieden met de eerste landbouw en de soorten die er werden verbouwd

De eerste landbouw bestond voornamelijk uit planten maar in de loop van de tijd kwam er ook vee bij kijken. In het midden oosten werden met name geiten en schapen erg populair en in Amerika werden lama’s veel gebruikt.

De lange weg naar Nederland

De landbouw ontstond dus al rond 11.000v.C maar was hiermee nog niet in Nederland. Het was een lange weg maar rond 5300v.C kwamen de bandkeramiekers in het zuiden van Limburg. Na enkele honderden jaren verdwenen de bandkeramiekers weer uit Nederland maar in Drenthe kwamen er weer nieuwe boeren die het trechterbekervolk werden genoemd. Zij staan vandaag de dag bekend om de hunebedden die ze hebben gebouwd en die er veelal nog staan. In de loop van de tijd verspreide de landbouw zich verder in Nederland en rond 3.000v.C was Nederland vrijwel helemaal over gegaan op de landbouw.

Vooruitgang of achteruitgang

Landbouw wordt vaak als een grote vooruitgang gezien, hierdoor kon men namelijk overgaan van een nomadisch bestaan naar een sedentaire leefwijze(op de zelfde plek blijven wonen). Hierdoor kon men beter huizen bouwen en meer bezittingen hebben. Ook had de revolutie als gevolg dat er veel meer ontwikkeling kwam in de soorten gereedschap die men ging gebruiken zoals schoffels en sikkels.

Naast de voordelen waren er ook een paar nadelen zo was de landbouw een veel groter risico dan het jagen verzamelen en was een misoogst een enorme ramp. Dit had vaak als gevolg dat men zich niet optimaal kon ontwikkelen zo waren mensen ook vaak een stuk kleiner. Een ander nadeel dat kwam kijken bij landbouw was het aantal ziektes dat sterk toenam na de neolithische revolutie.

Echter had de mens zonder landbouw zich nooit zover ontwikkeld als dat nu het geval is zo is de landbouw een van de oorzaken waardoor er steden konden ontstaan en niet iedereen zich meer hoefde te focussen op het maken van voedsel maar zich ook bezig kon houden met stedelijke ambachten.