Jort geschiedenis: De economische wereldcrisis

De economische crisis van 1929 had enorme gevolgen. Jortgeschiedenis legt deze gebeurtenis en de gevolgen ervan uit.


Jort geschiedenis: De eerste wereldoorlog

De eerste Wereldoorlog duidelijk uitgelegd door Jortgeschiedenis.


Jort geschiedenis: Romeinen en Germanen

De confrontatie tussen Germanen en Romeinen moet een hele gebeurtenis zijn geweest. De enorme cultuurverschillen brachten verschillende gevolgen met zich mee, Jort geschiedenis geeft daar een mooie uitleg over.


Jort geschiedenis: Het Romeinse imperium

Wederom een zeer duidelijke uitleg van Jort geschiedenis. Ditmaal over het machtige Romeinse imperium.


Jort geschiedenis: De Grieks Romeinse cultuur

Een mooie uitleg van Jortgeschiedenis over hoe de Gieks-romeinse cultuur zich verspreide en hoe deze in elkaar zat.


De eerste boeren: Jagers worden boeren

Een filmpje met uitleg over hoe de eerste boeren ontstonden en wat de voordelen van de landbouw waren.


Doc: De slag tegen Rome

Een documentaire over de slag bij het teutenburgerwoud.


Jort geschiedenis: De gouden eeuw

De gouden eeuw was een enorm welvarende periode voor de Nederlandse geschiedenis. Zowel economisch als cultureel groeide het land enorm. Deze video van Jort geschiedenis geeft daar een duidelijke uitleg over.


Jort geschiedenis: De rennaissance en humanisme

De rennaissance heeft ongelofelijk veel invloed gehad op hoe de mens dacht en zich uitte. Jortgeschiedenis geeft daar een mooie uitleg over.